Styrelsen

Styrelsen för Labradorklubben Sörmland 2017

 

Ledamöter

ORDFÖRANDE: Ann-Katrine Björnstjerna, Hässelängen, 649 91  Sparreholm, 070-5305073, christerbjornstjerna@compaqnet.se

VICE ORDFÖRANDE: Ulf Melin, Patrongatan 4, 644 34 Torshälla, 016-35 86 51, 070-6266842, umelin039@gmail.com

KASSÖR: Marie Manninen Ekberg, Kyrkogatan 12, 640 23 Valla, 0150-66060, 070-8455939, marie.ekberg@spray.se

JAKTANSVARIG: Angela Hamrén, Ängsvägen 8, 640 24 Sköldinge, 0157-50445, 0723-104415, angela.hamren@telia.com

LEDAMOT: Lasse Karlsson,  Tunavägen 10, 640 43 Ärla, 016-707 85, 070-3213949, lbk@compaqnet.se

LEDAMOT: Karin Grahn, Bergsgatan 4, 641 62 Valla, 0150-660695, 0768-500881,  karingrahn_@hotmail.com

 

Suppleanter       

UTB ANSV  Lisa Arvidsson, Lövängsvägen 13, 640 43 Ärla, 070-4890807, lisa.arvidsson74@gmail.com

 Mats Törnqvist, Hytterstavägen 28, 635 06 Eskilstuna, 076-8013208, matsetornqvist@gmail.com

  

ADJ./SEKR/UTST.ANSV/ Margareta Dahl, Sickelsjö 259, 732 91 Arboga,0589-51028, 070-3398934, margareta.dahl@telia.com

Valberedning

Margareta Dahl
Christina von Stockenström
Kent Mihlberg

 

Revisorer

Gunnar Hultman
Jerry Thorin
Suppleanter.
Anders Dillström
Sussi Mihlberg