Medlem

Vill du bli medlem i Sörmlands Labradorklubb?

Labradorklubben är en av landets största rasklubbar med över 4000 medlemmar.  Medlemskap innebär att cimg0934Du kan delta i alla aktiviteter som anordnas av klubben i Sörmland, men också i kurser och prov som anordnas av andra regioner. Som medlem får Du också tidningen Labradoren, som utkommer med fyra nummer per år.

Att vara medlem kostar 300kr/år. Medlemsavgiften sätts in på bankgiro 387-1977. Avgiften för familjemedlem är 150kr/år. Ange ”Ny medlem + namn och adress”.