Kurspolicy

Policy för kursverksamheten i Labradorklubben Sörmland

  •                Medlemskap i Labradorklubben krävs för deltagande i LRK Sörmlands kurser.
  •                Kursavgifter betalas in direkt till LRK Sörmlands konto.
  •                Kursavgift ska vara inbetald senast en vecka före första kurstillfället.
  •                Löptikar får inte delta på apporteringskurs (hundföraren är välkommen att delta utan hund under löpperioden).  På övriga kurser är löptikar välkomna.
  •                Om en enskild kursdeltagare lämnar återbud till kursen senare än en vecka före första kurstillfället ska deltagaren betala 100 procent av kursavgiften.
  •                Vid kurser i LRK Sörmlands regi utgår ej kursledararvode.
  •                Reseersättning till kursledare utgår enligt LRK Sörmlands regler, se beslut i senaste årsmötesprotokoll.
  •                Ersättning för eventuella övriga kostnader i samband med kurs beslutas i varje enskilt fall av styrelsen i LRK Sörmland.
  •                LRK Sörmland bekostar annonsering av kurser i egen regi.
Kurspolicy 2006-10-20, SH
Reviderad 2006-12-06, MD